Goad Gupit Buy It

YEAR: 2004
PRODUCER : Neeta Entertainment
DIRECTOR : Pramod Prabhulkar
CO-ACTORS : Reema, Adesh Bandekar, Prasad Phanse, Deepak Damle, Madhurani Gokhale and 7 child artistes : Sakshi Tendulkar, Ankita Jog, Sarthak Mangaonkar, Mayuresh Dhamankar, Vikram Acharya, Monali Pingle, Atharva Limaye

PLOT :


ROLE : Dinkarrao Joshi